FANDOM


IconList IconSakuraiFamily IconFurutaFamily IconFamily

Information

The Everson Family are a Primus Dymo Family. They specilize in Omnikinesis the ability to manipulate anything and everything.

Sakurai family

Parents

Image Name Date of Birth Notes
KeungS Keung "Ron" Deigo Sakurai born (1985-02-25) February 25, 1985 (age 33) Married to Reika Sakurai with 10 Children
RiekaS Rieka Sakurai (nèe Furuta) born (1984-06-18) June 18, 1984 (age 34) Married to Keung Sakurai with 10 Children

Children

Image Name Date of birth Notes
1 FujiwaraS Fujiwara Sakurai (2004-09-08) September 8, 2004 (age 14)
2 FumihiroS Fumihiro Sakurai
3 LuliS Luli Sakurai (2005-10-24) October 24, 2005 (age 13)
4 DaiyuS Daiyu Sakurai (2006-11-08) November 8, 2006 (age 12)
5 MiyazakiS Miyazaki Sakurai (2007-12-21) December 21, 2007 (age 11)
6 MiyoshiS Miyoshi Sakurai (2009-02-28) February 28, 2009 (age 9)
7 MeiyingS Meiying Sakurai (2010-03-12) March 12, 2010 (age 8)
8 ChiaS Chia Sakurai (2011-04-18) April 18, 2011 (age 7)
9 LiaoS Liao Sakurai (2012-05-08) May 8, 2012 (age 6)
10 SugitaS Sugita Sakurai